Close

Nikolaus Otto

Nikolaus Otto
Alphonse Beau de Rochas

Nikolaus August Otto (Colònia, 10 de juny de 1832-ibidem) va ser un enginyer alemany reconegut mundialment per haver creat el 1876 el primer motor de gasolina de quatre temps amb càrrega comprimida que va ser la base per a tots els motors posteriors de combustió interna.

 

El 1862, l’inventor francès Alphonse Beau de Rochas va idear aquest tipus de motor, però va ser l’alemany Nikolaus August Otto qui va construir uns quatre anys més tard en les seves dues versions: dos i quatre temps. Un plet posterior li va permetre a Beau de Rochas rebre una compensació econòmica, però va ser Otto qui es va quedar amb la fama i va donar nom al motor de gasolina tal com el coneixem avui.

El motor d’Otto s’encenia per espurna externa i disposava de pistons alternatius. Tot i que representava una millora considerable respecte al motor de Lenoir, el seu gran pes impossibilitava la implementació en vehicles.