Close

El motor de combustió Interna

El motor de combustió interna s’entén com una evolució de la màquina de vapor. A diferència d’aquest, que aprofita la pressió del vapor d’aigua que genera una combustió externa, el treball s’obté per la combustió interna d’una barreja d’aire i combustible. El motor de combustió interna és un motor tèrmic on una part de l’energia alliberada en cremar el combustible es transforma en treball, és a dir, en moviment.


 Els passos d’un motor de combustió interna són:

-Admissió: Baixa el pistó del cilindre i aspira la barreja d’aire/combustible a través de la vàlvula d’admissió. En aquest moment la vàlvula de sortida està tancada.

-Compressió: Les dues vàlvules es tanquen, puja el pistó i comprimeix la barreja carburant; hi ha energia potencial.

-Explosió: És aquí quan la bugia emet una espurna a la barreja que produeix la ignició. El pistó baixa i es produeix el moviment.

-Escapament: Puja de nou el pistó i s’obre la vàlvula d’escapament, deixant sortir els gasos que es produeixen a l’explosió.

Motor de 2 temps: És utilitzat principalment en motors de poca cilindrada i econòmics en ser més senzill (no compta amb sistema de distribució) i oferir una menor eficiència, però permet una major potència de cilindrada que els de quatre temps. A més, es pot col·locar en qualsevol posició en no utilitzar el càrter per emmagatzemar l’oli per lubricar les peces. Aquest ja s’inclou a la barreja (l’oli unit al combustible en una sola barreja). Completa tot el procés amb un únic gir del cigonyal. Aquests motors no tenen vàlvules i són molt més simples.

 

Motor de 4 temps: En aquests motors les quatre etapes termodinàmiques es realitzen separadament, per la qual cosa hi ha una explosió cada dues voltes que fa el cigonyal.  És el tipus més utilitzat actualment, ja que ofereix un millor rendiment i genera menys contaminació, a més de consumir menys i produir menys vibracions i desgast. Per contra, pesa més i és més car, incrementant-se també la despesa de les reparacions.